OVERHANDIGING CHEQUE 500 AAN O.C.M.W. ZULTE

Bij de oprichting van onze club werd een clausule opgenomen dat vermeldt dat jaarlijks een actie voor het goede doel dient georganiseerd te worden.
Oktober 2105. De vluchtelingencrisis staat in het middelpunt van de belangstelling. Het gespreksonderwerp in die periode. Armoede troef.
Tijdens een gesprek met de O.C.M.W.-voorzitter van onze gemeente werd ik met mijn neus op de harde realiteit in onze gemeente gedrukt. Ook hier bleken heel wat mensen
te wonen die niet tot de meest uitgesproken leuke leefsomstandigheden waren: limieten wat electriciteit en water betreft, loonbeslag zodat aankopen tot het strikte minimum werd herleid, voedsel voor dagelijks gebruik bij de voedselbank halen, ...
Het gesprek liet me niet los: een besluit was snel genomen.
Ik stelde mijn bestuur voor een actie te organiseren voor de minst begoeden uit onze gemeente. het voltallige bestuur schaarde zich achter de actie.
Besloten werd op 31 oktober een Halloweenfeest te organiseren met alles erop en eraan. Verkleedpartijen, een halloweensouper, een halloweendansfeest, ...
Veel werk maar iedereen was vol lof!
het werd een superavond!

Het bestuur bij de overhandiging van de cheque


Uiteindelijk konden we - zij ik er toch wat meer had van verwacht - een cheque van 500 overhandigen aan het O.C.M.W. Met in het achterhoofd de gedachte
"kleine beetjes helpen" sloten we deze actie af.Zo maakten we toch een aantal mensen binnen onze gemeente in die donkere dagen een beetje gelukkiger!
Wat het volgend jaar wordt, dat is afwachten.

De voorzitter

Home