NIEUWSBRIEF 1
Wintercomptitie 2019- 2020

Beste sporters,

Zoals jullie allemaal weten start de wintercompetitie de tweede helft van oktober.
Nog even uit de doeken doen hoe het werkt:
* We spelen in twee reeksen
  In het bijzijn van de leden gaan we willekeurig twee reeksen uittrekken, met uitzondering voor Blauwe Roos 1 en Blauwe Roos 2.
	Beide zullen in dezelfde reeks uitkomen.
* We spelen telkens op donderdagavond om 19 uur.
  De en week reeks A en de volgende week reeks B
Vorig jaar speelden we met 18 ploegen. Door het wegvallen van Teenisclub Deinze en WAMACA komen er twee plaatsen vrij.
Indien we allemaal, voor zover dit mogelijk is, nog een ploeg kunnen bijmaken zitten we safe.
In principe moeten we maar met drie zijn, maar 4 of 5 spelers per team is ideaal. ( Door ziekte of andere omstandigheden
kan er altijd iemand wegvallen.)
Men mag aansluiten tot 1 januari.
Een speler die nog maar één wedstrijd heeft gespeeld heeft in die periode ook nog recht om te veranderen van ploeg.
We staan steeds open voor nieuwe suggesties.
Voelt u zich geroepen om een ploeg te vormen of bij eentje aan te sluiten, laat het dringend weten !
We zwoegen om dit alles te laten doorgaan dus rekenen we op jullie!
Sportieve groeten,
Het Winterteam.


Home