Om trots op te zijn !

Op zekere dag, na het lezen van een artikel in een Nederlands weekblad, kreeg ik het lumineuze idee om beter te doen !
U zal zich afvragen: beter doen ? Wat ? 

Het artikel vertelde het verhaal van 6 petanquespelers en 120 gastspelers die het record van 24 uur non-stop petanque spelen trachtten in de wacht te slepen. En hier groeide mijn idee : dit record kon en zou gebroken worden. We zouden voor 25 uur non-stop spelen gaan en dit met 9 spelers ! Blijkbaar was dit gemakkelijker gezegd dan gedaan: 9 spelers vinden die dit fysiek en mentaal aan konden, een inspecteur vinden die dit alles kwam inspecteren, een deurwaarder optrommelen die de controle kon uitvoeren, een dokter die om de drie uur de gezondheid van de spelers kwam checken, ...

Het lukte ! We kregen organisatorisch alles vlot rond. Datum werd 20 april 2013 met startuur 14 uur. Dokter Reemans werd bereid gevonden om de klok rond zijn checkup van de spelers te doen. En het startsein zou gegeven worden door burgemeester Simon Legrange himself. De opbrengst zou integraal gaan naar een zwaar ziek lid van onze petanqueclub.

Roland, Bart, Fredje, Hans, Glenn, Peter, Wim, Santiago en Kris stonden om 14.00 uur stipt in clubshirt klaar om tegen de burgemeester en zijn schepenen de eerste partij te spelen. Bij het organiseren van deze unieke prestatie hadden we maar liefst 232 spelers uit onze club, bevriende clubs en verenigingen bereid gevonden om in dit avontuur mee te gaan. Door het kopen van speelkaarten - waarmee meerdere keren kon gespeeld worden - konden we de kassa flink spijzen.

Niemand diende om medische redenen af te haken. Elk uur kon 10 minuten worden gerust om de sanitaire behoeften te laten gebeuren, de inwendige mens te voorzien van de nodige versterkende dranken en voeding. Ook dit werd streng met de klok gecontroleerd.

Er waren wel zwakke momenten. Sommigen begonnen 's nachts tussen de klare hemel door ook figuurlijk sterretjes te zien en minuten leken soms uren, maar de talrijk opgekomen supporters, ook in de nachtelijke uren, zorgden voor een formidabele sfeer en de aanhoudende aanmoedigingen zorgden ervoor dat de 9 spelers de zon zagen opkomen om de resterende uren - tot 15 uur in de namiddag - vol te houden.

En dan was het zover. Om drie uur in de namiddag beŽindigden de 9 spelers onder een luid applaus van tientallen supporters hun unieke marathonprestatie!

Recordspelers

De spelers die voor het record zorgden !

Vol ongeloof maar voldaan om wat ze hadden gepresteerd vielen ze in elkaars armen en kon onder een stralende namiddagzon de opbrengst aan het zieke clublid worden overhandigd. Ons clublid is enige tijd later toch bezweken aan zijn slepende ziekte, maar onze petanqueclub kon hem geen mooier geschenk geven. Iets waarvoor zijn hart zijn hele leven had geklopt: petanque spelen!

Het zal een emotionele en warme gebeurtenis zijn die ik als voorzitter mijn hele leven zal blijven meedragen.De voorzitter

Home