VERSLAG WEDSTRIJDEN 22 DECEMBER 2016 A-reeksHallo petanquevrienden,

Het laatste verslag van dit jaar. We gaan er niet veel aan dood doen, ik moet nog mijn garnalen pellen, mijn scampi's kuisen, enz.
En ik zit dan nog met die doop in Nazareth. Hoe dat ze Jozef zo bij zijn ... gehad hebben, 'k versta het nog niet!
Allez, je kan veel zeggen, 't kan van die of dat zijn, maar van een witte duif, en dan nog geen pauwstaartje - ge weet wel van die duifjes
met dat schoon staartje. Nee, dat moet een wreed dom baasje zijn geweest. En juist voor dat hij geboren was, zijn ze dan nog vertrokken, hé!
Jozef durfde het niet tegen zijn vader zeggen - dat was nen hanenspeler - dus tegen zo iemand moet ge niet klappen van een duif!
Maria's moeder stond met een mand strijk dat juist gedaan was, maar die durfde dat ook niet zeggen en ze is vertrokken zonder strijk.
Daarbij hadden ze de week daarvoor duif in witte wijnsaus gegeten. Kan dus gemakkelijk zijn dat de vader van de kleine ze naar binnen heeft
gespeeld. En let op, ze zijn vertrokken met den ezel, zonder geld of papieren!
Overal zijn ze gaan vragen om te kunnen slapen, maar niets. Zou je dat in uw kot willen, iemand die zwanger is van een duif, op reis met 
nen ezel? Allez, feitelijk met twee ezels. Trekt uw plan ermee, maar ik geloof het niet!

Malpertuis geloofde ook niet dat ze tweemaal gingen verliezen tegen de Leiejongens. En toch is het gebeurd. Vero deed het weer goed, langs de andere
kant stond Ferdinand een beetje vermoeid. Hij had in zijnen hof gezeten ( toch niet achter een duif, hopelijk!).

Dat ei uit Kruishoutem heeft dat ook goed gedaan tegen Duvelke 2. Hier was Nathalie goed, maar de Sterre bleef stille staan boven Arne zijn
hoofd. Onze 9-jarige deed dat uitstekend. Ze wonnen drie keer, maar ja, hij verstaat dat nog niet van die duif, hé!

De lijm van de Plakkers plakte niet zoals het moest. Ze konden noch de duif noch de Witte Kaproenen vangen. 3 x verlies en laat ons eerlijk
zijn, Caroline heeft op haar eentje gewonnen. Ik denk dat die andere twee Driekoningen moesten gaan spelen.

En Grammene verbaast week na week! Alle topploegen moeten eraan. Maar ja, als ze er eentje hebben gewonnen, geloven ze er niet meer in, zoals ik in
die duif! 2 - 1 verlies tegen de Pintenaars, toch een verdienstelijke uitslag.

En dan die Leiehoekers! Ik denk dat ze alle drie den duvel hebben gezien. Maar er zat er één bij die toch dacht dat hij die duive was!
Overal liep hij achter. We zullen er wel van horen, maar toch hebben ze drie keer gewonnen. Verdiend, neen, dat zou ik niet zeggen. maar de
ultieme stoot was ook een pracht schot van Tom, ongeloof alom!

Heel op het einde hebben ze een stal gevonden, zonder gasvuur, zonder mixer, zonder koffiezet. Maar ze vonden niets. Tja, wie gaat er nu gaan
kijken in een stal waar dat er een os staat? ( Ach ja, weet u waarom een os met zijn ogen open slaapt? Wel, omdat ze hem al ene keer bij
zijn k.... hebben gehad!)
In het midden stond er daar een bakje. Ze hebben dienen kleinen daar ingelegd. Bijna was het verkeerd afgelopen, maar één van de schaapherders
was ook een beetje dierenarts en die heeft de navelstreng kunnen arrangeren! 
Maria gaf direct melk en dat is de redding geweest. De drie Charels zijn daar toegekomen, hebben hun potje melk gedronken en zo den boel stilgelegd.
Anders zou dat uitgekomen zijn, hé!
Want feitelijk was dat een deurwaarder. Ze mochten daar niet wonen! Drie weken voordien was dat bouwvallig verklaard. Hoe dat ze dienen
kleinen niet zijn afgepakt!?
Ten eerste was het al van in zijn kleinte een duivenjong, ten tweede hadden ze niets van papieren en tenslotte hadden Jozef en Maria geen trouwakte!
Ze woonden dan nog in een vochtig kot, geen frank in hun zakken, een café in "den duik" waar er dan nog een paar schaapherders poepzat binnen
zaten! Dan dienen vreemden die ze nog binnen gehaald hadden en nen kleinen zonder pamper, alleen een vuile vod rond zijn holleke!

Oei, ik ga volgende week verder doen, mijne kalkoen is zochte!

Groeten en tot volgend jaar,

Roland